Gemeente Gemeente Hove

Ouderenadviesraad

De Ouderenadviesraad heeft in het algemeen tot doel het beleid voor ouderen in zijn breedste betekenis te bevorderen in het belang van de Hovese ouderen. De concrete taken en doelstellingen zijn onder andere de volgende:

- het onderzoeken van behoeften van de ouderen in de lokale samenleving;

- het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake aangelegenheden betreffende de ouderen en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur;

- het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties actief op het gebied van de werking voor ouderen;

- het uitwisseling van informatie tussen de ouderenadviesraad en de andere gemeentelijke adviesraden.

Voorzitter: Monique Slaets, Hoverheide 24, tel. 03 455 63 80, e-mail: slaets.monique@telenet.be

Contact: Dienstencentrum Ten Hove, R. Verbeecklaan 3, tel. 03 454 08 37: seniorenconsulent Katrien Aertgeerts, katrien.aertgeerts@hove.be en administratief medewerker Sonja Van Humskerke, sonja.vanhumskerke@hove.be