Gemeente Gemeente Hove

Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Hoe aanvragen ?

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • sterft iemand thuis dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst;
  • overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest;
  • bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen: Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank;
 • notaris;
 • verzekeringsmaatschappij;
 • ziekenfonds;
 • pensioendienst;
 • belastingen;
 • huiseigenaar;
 • watermaatschappij;
 • leverancier van gas en elektriciteit;

Wat meebrengen?

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven;
 • identiteitskaart van de overledene;
 • identiteitskaart van de aangever;
 • trouwboekje van de overledene;
 • rijbewijs van de overledene;
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie;
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.