Gemeente Gemeente Hove

Parkeerverbodsborden

Plaatsing

Parkeerverbodsborden moet je zelf plaatsen, uiterlijk 24 uren voor de inname van het openbaar domein. Op het moment dat je de borden plaatst, noteer je de nummerplaten van alle voertuigen die er op dat moment tussen de borden staan. Die voeg je vervolgens ook ten laatste 24 uur voor de aanvang online toe aan je vergunning, via de link in je bevestigingsmail. Ook als er geen wagens staan geparkeerd, moet je dit doorgeven.

Zonder deze informatie kan de politie niet optreden als er toch voertuigen staan op het moment dat je de openbare ruimte nodig hebt. Staan er toch voertuigen geparkeerd op het moment dat het verbod geldig is, dan kan je de lokale politiezone Hekla verwittigen via het nummer 101. Zij sturen een ploeg ter plaatse om dit vast te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de parkeerverbodsborden tijdens de hele looptijd van de vergunning op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust.

Ontlenen en terugbrengen

Parkeerverbodsborden kunnen ontleend worden bij de aan het loket bij de dienst Omgeving aan het gemeentehuis. Eigen borden kunnen ook gebruikt worden indien ze voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de toelating. Andere verkeersborden die opgenomen zijn in het signalisatieplan moet je zelf voorzien.

De aanvragers van parkeerverbodsborden moeten deze zelf in en uit de wagen tillen.

De parkeerverbodsborden moeten ten laatste de 5de werkdag na de vergunde innameperiode terug gebracht worden.

Bij een verlenging van het parkeerverbod sta je als aanvrager zelf in voor het aanpassen van de onderborden. Pas zeker alle onderborden aan.

Verlies of schade

Tijdens de periode van gebruik van parkeerverbodsborden is de aanvrager volledig verantwoordelijk voor de ontleende voorwerpen. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging van de verkeersborden moet men volgende procedure naleven:

  • Bij diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. Een dubbel van het proces-verbaal van deze aangifte wordt ten laatste op eerstvolgende werkdag aan de gemeente bezorgd.
  • Bij verlies, schade of laattijdig terugbrengen van de borden worden de kosten verhaald op de aanvrager.