Gemeente Gemeente Hove

Participatietraject ‘Naar een vernieuwend erkennings- en subsidiebeleid’ voor Hovenaars, Hovese verenigingen en organisatoren

Ons lokaal bestuur vindt het belangrijk dat Hove bruist van het socioculturele en sportieve leven. Daarom ondersteunt het organisatoren, verenigingen en Hovenaars bij de organisatie van activiteiten, evenementen en initiatieven. Dat doen we door verenigingen te erkennen, op allerlei manieren (logistiek) te ondersteunen en te subsidiëren.

We leven in een snel veranderende maatschappij met nieuwe verenigingsvormen, ideeën en projecten. Die vernieuwing willen we stimuleren met een vernieuwd en integraal ondersteuningsbeleid. Tegelijk willen we ook het rijk aantal bestaande socioculturele en sportieve activiteiten in het huidige en toekomstige vrijetijdsaanbod blijven ondersteunen. Hoe we dat als lokaal bestuur best doen, willen we samen met geïnteresseerde Hovenaars vorm geven.

Een eerste avond vond plaats op vrijdag 24 november. Graag komen we nog twee keer samen, op donderdag 1 februari en dinsdag 12 maart, telkens om 19.30 uur in zaal Da Capo (Lintsesteenweg 1A).

Tijdens deze momenten informeren we jullie over het proces en het toegewezen speelveld waarbinnen we, samen met jullie, richting kunnen geven aan een vernieuwd erkennings- en subsidiebeleid. We bevragen jullie ook naar de kenmerken van een goed subsidiereglement en polsen naar inhoudelijke aspecten die burgers en verenigingen belangrijk vinden om te belonen met subsidies.

Zo willen we, samen met jullie, tot een gedragen en sterk ondersteuningsbeleid komen.

Inschrijven

Om een idee te krijgen van het aantal aanwezigen vragen we om in te schrijven via www.hove.be/participatie-subsidiebeleid