Gemeente Gemeente Hove

Personen Alarm Systeem (PAS)

Door het verhuren van een Personen Alarm Systeem willen wij het mogelijk maken dat je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Met dit apparaat kan je immers, in geval van nood, op een heel eenvoudige manier de alarmcentrale oproepen. Iemand van de centrale neemt dan contact op met je familie of vrienden die dicht bij je in de buurt wonen, of met je buren om je te komen helpen.

Om van dit toestel gebruik te kunnen maken, moet je minstens drie contactpersonen kunnen opgeven die door de alarmcentrale kunnen opgebeld worden. Dit zijn best mensen uit je buurt die willen ingrijpen als het nodig is.

Je geeft hen best een sleutel van je woning.

Je moet beschikken over een vaste telefoonlijn.

Het toestel zelf huur je van ons. Je betaalt daarvoor 10 EUR per maand als je inkomen lager is dan tweemaal het leefloon en 17 EUR per maand als je inkomen hoger is of als je het liever niet kenbaar maakt.

Bij het plaatsen vragen we een waarborg van 25 EUR. Die krijg je terug wanneer je het toestel in goede staat weer inlevert.