Gemeente Gemeente Hove

Politiereglement

Het Uniform Politiereglement heeft niet als doel op zoek te gaan naar overtredingen om deze dan te bestraffen. De regels willen burgers beschermen tegen wie zich onaanvaardbaar gedraagt of overlast veroorzaakt. Activiteiten die de openbare orde verstoren en opgenomen zijn in het UPR zijn onder andere loslopende honden, nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten, wildplakken en het beschadigen van roerende en onroerende goederen. Het geluid van spelende kinderen veroorzaakt nooit overlast.

Burgers ergeren zich aan overlast en vandalisme en verwachten hierop een krachtig antwoord van de politie. Een strenge aanpak van onder andere geluidsoverlast, sluikstorten en foutparkeerders maken van de politiezone HEKLA een veiligere en aangename plek om wonen.

Inbreuken op het UPR kunnen zowel worden vastgesteld door de politie als door GAS-ambtenaren van de gemeenten. Zij volgden daarvoor een specifieke opleiding.


Het volledige reglement kan je hieronder downloaden.