Gemeente Gemeente Hove

Premies en toelagen in het kader van mantelzorg

Bij ons lokaal bestuur kan je ook terecht voor de aanvraag van een aantal premies. Deze zijn gebonden aan voorwaarden. Algemene voorwaarde voor alle premies is dat je inwoner moet zijn van Hove als aanvrager en dat deze maar één keer per jaar kunnen worden aangevraagd. De relevante premies in het kader van mantelzorg:

 • Mantelzorgtoelage:
  • In aanmerking komen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (ook nog gekend onder de vroegere naam mantelzorgpremie of premie van de zorgverzekering). Deze bedraagt 130 euro/maand.
  • Effectief mantelzorg ontvangen.
  • Inkomensgarantie voor ouderen ontvangen.

OF

o Verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Dit kan je makkelijk nakijken op je klevers van de mutualiteit. Links onderaan staan 2 nummers. Deze dienen te eindigen op (121/121, 131/131, 141/141)

o De toelage bedraagt 205 euro/jaar.

 • Toelage diftar:
  • Verhoogde tegemoetkoming ontvangen.
  • De toelage wordt alleen toegekend aan personen die
   • lijden aan incontinentie
   • een stoma hebben
   • thuisdialyse toepassen
  • Dit dient gestaafd te worden aan de hand van een doktersattest.
  • De toelage bedraagt 50 euro.
 • Toelage aan ouderen:
  • Men ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen.
  • De toelage bedraagt:
   • vanaf 65 jaar tot en met 80 jaar: 250 euro
   • vanaf 81 jaar: 300 euro.
 • Toelage aan personen met een handicap vanaf 22 jaar
  • Verhoogde tegemoetkoming ontvangen.
  • Ofwel:
   • attest 66% invalide
   • attest vermindering van verdienvermogen tot 1/3de of minder
   • attest vermindering zelfredzaamheid van minstens 9 punten
   • attest blijvende invaliditeit van 50% toe te wijzen aan de onderste ledematen.
  • De toelage bedraagt 300 euro.
 • Toelage aan kinderen tot en met 21 jaar met een handicap:
  • Verhoogde tegemoetkoming ontvangen.
  • En er is een attest van handicap met vermelding van vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten (attest toevoegen).
  • En er is verhoogde kinderbijslag (attest toevoegen).
  • En het kind met een handicap dient overdag thuis te zijn of een dagschool of een semi-internaat te volgen (attest van de instelling toevoegen).

Aanvragen voor deze toelagen moeten ingediend worden voor 1 november! Voor al deze aanvragen kan je contact opnemen met Sven Willaert via 03 460 10 89 of sven.willaert@hove.be

Gepubliceerd op  wo 08 feb 2023