Gemeente Gemeente Hove

Preventiewerk

Het OCMW van Hove heeft een medewerkster in dienst die preventieprojecten uitwerkt. Ze doet dit ook voor de OCMW’s van Borsbeek en Boechout.

De bedoeling van het preventiewerk is zoeken naar de dieperliggende oorzaken van allerlei problemen in onze maatschappij. Als de oorzaken van problemen gekend zijn, kunnen deze aan de basis aangepakt worden en kan getracht worden om deze problemen te voorkomen. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat mensen in de kansarmoede belanden.

Eén van de activiteiten in dit kader is het budgetspel ‘Buitenspel’. Dit preventiespel richt zich naar laatstejaars van de middelbare scholen. Tijdens dit spel kruipen jongeren in de rol van verschillende families die in armoede of rijkdom leven. De bedoeling is om jongeren op een leuke, niet-schoolse manier prijsbewust te maken en te leren omgaan met geld. Bovendien nodigen we hen uit in het OCMW-huis zodat ze kunnen kennis maken met de werking van het OCMW. Het spel wordt begeleid door een ploeg enthousiaste vrijwillige medewerkers.

In het kader van dit preventief werken is het OCMW van Hove ook gestart met het inzetten van vrijwilligers in de budgethulpverlening. Vrijwilligers (buddy’s) begeleiden, in nauwe samenwerking met de maatschappelijk assistent, mensen met budgetproblemen. Deze buddy’s trachten de cliënten te ondersteunen en op weg te helpen naar het opnieuw zelf beheren van hun budget. Door het samen stap voor stap leren budgetteren krijgt de cliënt opnieuw het zelfvertrouwen dat nodig is om zelf zijn/haar financiën te beheren en kan voorkomen worden dat hij/zij opnieuw in financiële moeilijkheden terecht komt.

Ook de Hovenaars sensibiliseren en informeren over het thema ‘armoede’ en de leefwereld van kansarmen behoort tot de taken van de preventiewerkster. Dit gebeurt oa door het organiseren van info-avonden met ervaringsdeskundigen, een inleefweek…

Het OCMW van Hove draagt een kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel. Om te voorkomen dat mensen zich slecht behandeld voelen, het gevoel hebben in de kou te blijven staan of vinden dat de dienstverlening niet aansluit bij hun noden en behoeften worden er ook op regelmatige basis bevragingen en tevredenheidsonderzoeken georganiseerd.