Gemeente Gemeente Hove

Plaats geen obstakels op onze voetpaden

Toegankelijkheid is in ons dagelijks leven heel belangrijk. Hoe vaak ergeren we ons niet aan werken op het voetpad of een auto op het zebrapad? Elke dag ondervinden heel wat voetgangers moeilijkheden als ze zich verplaatsen. Daar kunnen we samen wat aan doen!

Voetpaden zijn dikwijls niet bruikbaar voor rolstoelgebruikers door te sterke vernauwingen ter hoogte van obstakels, het ontbreken van verlaagde stoepranden, de aanwezigheid van drempels en oneffenheden,… Deze problemen ondervinden ook ouders met kinderwagens of personen met een boodschappentrolley. Onverwachte obstakels maken het ook voor slechtzienden moeilijk om zich zelfstandig te verplaatsen.

Een toegankelijke omgeving komt iedereen ten goede, niet enkel mensen met een beperking.

Wat doen we als bestuur?

We proberen een ‘toegankelijkheidsreflex’ te kweken bij onze bestuursleden en medewerkers. Wanneer in een straat een voetpad wordt heraangelegd, trachten we maximaal rekening te houden met de toegankelijkheid (materiaal, breedte,…). We verkiezen om straatmeubilair op één lijn aan te brengen, naast de looproute. We vragen onze diensten om meer aandacht te besteden aan de correcte plaatsing van verkeersborden, verkeerspaaltjes, straatverlichting, bloembakken, boomaanplantingen, zitbanken,… Bij wegwerkzaamheden hebben we drie belangrijke aandachtspunten voor ogen, namelijk een veilige afscherming, een alternatieve looproute en een opvallende signalisatie.

Hoe kan jij helpen?

Vrij eenvoudig: door geen obstakels op het voetpad te plaatsen. Bewoners en gebruikers van de buitenomgeving zorgen voor problemen als ze losse obstakels plaatsen op het voetpad. Het achterlaten van fietsen, bloempotten, vuilniszakken,… kan een uitstapje van personen met beperkingen onnodig bemoeilijken. Een verkeerd geparkeerde auto kan de oorzaak zijn van een gedwongen ommekeer voor de rolstoelgebruiker. Handelaars hebben vaak de gewoonte om reclameborden, prijslijsten, bloembakken of terrasjes ondoordacht op te stellen op de looproute. Ook te laag hangende luifels zijn hinderlijk voor blinden en slechtzienden.

(afbeeldingen: www.inter.vlaanderen)