Gemeente Gemeente Hove

Let op bij sneeuw en ijzel en maak het voetpad vrij

Tijdens winterse weersomstandigheden zijn alle overheidsdiensten druk in de weer om de wegen sneeuw- en ijzelvrij te maken en te houden. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het vegen van de straten en fietspaden en het strooien van zout. Ook onze medewerkers stellen bij sneeuw en ijzel alles in het werk om de belangrijkste wegen veilig te maken. Aan de inwoners wordt gevraagd om ook hun steentje bij te dragen en voetpaden sneeuw- en ijsvrij te houden.

De verantwoordelijkheid voor de sneeuw- en ijzelbestrijding ligt bij de technische dienst. De grote zoutstrooier wordt gebruikt om de openbare wegen sneeuw- en ijzelvrij te maken. Prioriteit wordt gegeven aan bruggen, invalswegen en bus- en schoolroutes. In straten met zeer weinig of weinig verkeer heeft het geen zin om over te gaan tot het strooien van dooizouten. Die zijn immers alleen effectief als er een voldoende menging is van de neerslag met het zout. Dit kan enkel door verkeer.

Het strooien van de gewestweg (de Mechelsesteenweg) gebeurt door een privéfirma, in opdracht van het Vlaams Gewest. Voor de overige wegen binnen de gemeentegrenzen staat ons lokaal bestuur zelf in. Daarbij worden een aantal voorrangsregels gehanteerd: eerst komen de verbindingswegen (auto- en fietswegen) tussen de deelkernen en de buurgemeenten aan bod. Daarna worden de omgevingen van de scholen aangepakt. Nadien pas komen kleinere wegen en woonstraten aan de beurt. De werklieden van de technische dienst werken met man en macht om deze planning te volgen. Soms werken ze zelfs het hele weekend door. Indien nodig rukken ze elke dag uit vanaf 4-5 uur ’s ochtends.

Ook fietspaden worden door de gemeentelijke diensten sneeuwvrij gemaakt. Dit gebeurt stelselmatig, in functie van de sneeuwval en het voorhanden zijnde materiaal. Het zout is pas effectief als er genoeg verkeer is om het met de sneeuw te mengen. Om deze reden heeft het zout in verkeersluwe straten en op fietspaden een relatief beperkte impact. Gehoopt wordt dat sneeuwborstels op de kleine tractoren dit werk kunnen klaren.

Ook jij kan helpen

Het gemeentelijk politiereglement bepaalt dat bij ijzel of sneeuwval elke inwoner verplicht is de sneeuw en ijzel voor de eigen deur te ruimen. Sneeuw betekent immers gladheid op voetpaden en dat kan gevaarlijk zijn voor voetgangers. Ook je postbode zal je dankbaar zijn. Zorg ervoor dat de trottoirs sneeuw- en ijsvrij zijn, maar hou bij het vegen ook rioolmonden en straatgoten vrij, anders kunnen ze het water niet meer afvoeren.