Gemeente Gemeente Hove

Fietsexamen

De dienst Vrije Tijd organiseert samen met de duurzaamheidsambtenaar, politiezone HEKLA en enkele vrijwilligers van de Hovese Sportraad ieder jaar in mei het Grote Fietsexamen voor alle zesde leerjaren van de Hovese basisscholen.

Het Grote Fietsexamen test vijf basisvaardigheden die jonge fietsers onder de knie moeten hebben: rechts op de rijbaan fietsen, rechts afslaan, links afslaan, langs een hindernis fietsen en voorrang verlenen. Op deze manier krijgen ouders en leerkrachten een duidelijk beeld van de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes van hun leerlingen/kinderen in het echte verkeer. De leerlingen fietsen individueel een vooraf uitgestippelde route waarbij observatoren noteren of de leerlingen alle verkeershandelingen goed uitvoeren. Nadien volgt een eindevaluatie en krijgt elke leerling een fietsbrevet waarop staat voor welke vaardigheden hij geslaagd is en voor welke hij best nog moet oefenen. Zo weten ook de ouders meteen wat hun kinderen reeds onder knie hebben en waar er nog verder op geoefend moet worden.