Gemeente Gemeente Hove

Belastingen en retributies

Belastingen

Titel Gemeenteraadsbesluit Publicatiedatum
Aanplakborden 16/12/2019 19/12/2019
Aanvullende personenbelasting 16/12/2019 19/12/2019
Activeringsheffing 16/12/2019 19/12/2019
Hinderlijke bedrijven 16/12/2019 19/12/2019
Leegstaande gebouwen 16/12/2019 19/12/2019
Lijk- en as bezorgen vreemd aan gemeente 16/12/2019 19/12/2019
Niet afkoppelen regen- en afvalwater 16/12/2019 19/12/2019
Ontbrekende parkeerplaatsen 16/12/2019 19/12/2019
Parkeren in de blauwe zone 16/12/2019 19/12/2019
Reclame door luidspreker 16/12/2019 19/12/2019
Reclamedrukwerk 16/12/2019 19/12/2019
Taxi's en verhuur voertuigen 16/12/2019 19/12/2019
Verwaarloosde gebouwen 16/12/2019 19/12/2019
2de verblijven 16/12/2019 06/01/2020
Meerwaarde onroerende goed 27/01/2020 20/02/2020
Inname openbaar domein 02/03/2020 12/03/2020
Combitaks 24/11/2020 03/12/2020
Nachtwinkels 27/04/2021 29/04/2021
Ambulante handel 01/06/2021 09/06/2021
Tapperijen 01/06/2021 09/06/2021
Opcentiemen onroerende voorheffing 20/12/2022 22/12/2022

Retributies

Titel Gemeenteraadsbesluit Publicatiedatum
Concessies begraafplaatsen 16/12/2019 19/12/2019
Aansluiten elektriciteitskasten 16/12/2019 19/12/2019
Administratieve stukken en prestaties 16/12/2019 19/12/2019
Milieu- en afvalbeleid 16/12/2019 19/12/2019
Speel- en sportkoffer 16/12/2019 19/12/2019
Verhuur zalen en materialen 16/12/2019 19/12/2019
Werken aan nutsvoorzieningen 16/12/2019 19/12/2019
Werken voor derden 16/12/2019 19/12/2019
Standplaatsen 28/09/2020 08/10/2020
Containerpark 24/11/2020 03/12/2020
Asbestcement 24/11/2020 03/12/2020
PMD-zakken 26/01/2021 28/01/2021
Regenwatertonnen 23/02/2021 02/03/2021
Lessenreeks 28/06/2022 01/06/2022
Wandel je mee Hove 25/10/2022 09/11/2022
Werken aan nutsvoorzieningen 20/12/2022 22/12/2022
Warme maaltijd dienstencentrum RvMW - 31/01/2023 07/02/2023
Vastgoedinformatieplatform 30/01/2024 31/01/2024
Conformiteitsattest

Reglement

Besluit 28/05/2024

29/05/2024