Gemeente Gemeente Hove

Verlies of diefstal van documenten

 

Meld een verlies of diefstal van identiteitskaart (EIK of KidsID) onmiddellijk bij DOC-STOP om je kaart te blokkeren. De elektronische functies van je identiteitskaart zullen direct en definitief worden ingetrokken om misbruik ervan te voorkomen.

DOC-STOP is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 00800 2123 2123. Is dit nummer toch niet bereikbaar of bel je vanuit het buitenland, bel dan 0032 2 518 21 23. 

 

Diefstal of verlies?

Bij twijfel tussen verlies of diefstal ga je best van een verlies uit.

 Er zijn vier mogelijke situaties :

  1. Verlies van EIK / Kids ID (zonder andere documenten)
  2. Verlies van EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…)
  3. Diefstal van EIK / Kids ID (zonder andere documenten)
  4. Diefstal van EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…).

 

Bij verlies EIK/Kids ID zonder andere documenten (situatie 1)

Om een verlies van je identiteitskaart aan te geven, kan je rechtstreeks terecht bij de bevoegde gemeentedienst van je woonplaats.

Je moet hiervoor dus NIET bij de politie te passeren! Bij de gemeentedienst kan je onmiddellijk je nieuwe identiteitskaart kan aanvragen. Raadpleeg je gemeentediensten om te weten wat je moet meebrengen (pasfoto, geldsom,…).

Je hoeft dus niet bij twee verschillende instanties terecht en bent sneller geholpen!

 

Bij de drie andere gevallen (situaties 2, 3 en 4)

Doe eerst aangifte bij de politie. Daarna begeef je je naar de gemeentediensten om een nieuwe identiteitskaart (en eventueel rijbewijs,…) aan te vragen.