Gemeente Gemeente Hove

Verkozen gemeenteraadsleden voor Hove

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden volgende gemeenteraadsleden verkozen:

Voor N-VA

Koen Volckaerts

Bart Van Couwenberghe

Gerda Lambrecht

Guido Sel

Lenn De Cleene

Kevin Michiels

Voor pH7 – Positief Hove

Goedele Breyne

Guy Wollants

Stefan Beeldens

Katia Devriendt

Manon Marquet

Voor Hove Beweegt

Filip Craen

Jo Ampe

Marie Misselyn

Martha Janssens

Voor Fan Van Hove

Luc Vuylsteke de Laps

Els Nelen-Pauwels

Tonia Van De Vyver

Wim Bollaert

Op de installatievergadering op 3 januari a.s. zullen de nieuwe gemeenteraadsleden worden geïnstalleerd. De leden van de gemeenteraad vormen ook meteen de nieuwe OCMW-raad.

Op de installatieraad worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en drie schepenen verkozen.

Deze schepenen zullen samen met de nieuwe burgemeester, Koen Volckaerts en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) het college van burgemeester en schepenen vormen.

Op de eerste zitting van de OCMW-raad op 3 januari worden de leden van het BCSD en de voorzitter ervan verkozen.

Het aantal leden van het BCSD waarover elke lijst kan beschikken, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.

Dit betekent voor Hove

  • N-VA 2 leden
  • pH7 – Positief Hove 2 leden
  • Fan van Hove 1 lid
  • Hove Beweegt 1 lid