Gemeente Gemeente Hove

Rechtspositieregeling personeel Hove

De rechtspositieregeling (RPR) is een besluit van het college van burgemeester en schepenen of van het vast bureau waarin de rechten en plichten van het personeel van het lokaal bestuur zijn opgenomen (gemeente en OCMW). Wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden altijd eerst overlegd met het managementteam en de syndicale afgevaardigden.