Gemeente Gemeente Hove

Ondergrondse huisvuilcontainer aan Lintsesteenweg

Heb je soms te veel afval voor je huisvuilcontainer? Wil je bepaald afval in de zomer sneller uit huis dan op de vaste ophaaldag? Vertrek je op reis en kan je geen beroep doen op je buren om je container even buiten en binnen te zetten? Dan is een ondergrondse container de oplossing!

Het gemeentebestuur plaatstte (in april 2018) een ondergrondse container voor huisvuil ter hoogte van de parking van Hove Sport aan de Lintsesteenweg. Dit is een extra service bovenop de gewone huisvuilophaling, dus enkel Hovenaars die al over een huisvuilcontainer beschikken, komen in aanmerking.

Wil je van deze nieuwe ondergrondse container gebruikmaken? Dan is de eerste stap het aanvragen van een toegangskaart. Dat kan via de infolijn 0800 146 46 of een mailtje naar igean@plasticomnium.com. De toegangskaart wordt opgestuurd. Voor de toegangskaart en de verzending ervan zal een forfaitaire kost van 7 EUR worden aangerekend. Deze kost wordt in mindering gebracht van het voorschot dat je betaalde voor de afvalophaling. Na het verkrijgen van de toegangskaart kan je gebruikmaken van de container.

 

Hoe werkt het?

Afval inwerpen kan 7 dagen op 7, van 7 tot 21 uur. Je kiest zelf de zakjes waarin je het huisvuil stopt. Je kan maximum een volume van 60 liter aanbieden per keer dat je de container opent. Per inworp zal er een vast bedrag van 2 EUR worden afgetrokken van je voorschot. Uiteraard moet je voorschot voldoende hoog zijn om gebruik te maken van de ondergrondse huisvuilcontainer. Omdat het om een extra service bovenop de gewone huisvuilophaling gaat, zijn inworpen in de ondergrondse container iets duurder dan de ophaling aan huis.