Gemeente Gemeente Hove

RUP R. Verbeecklaan

Voor het recreatiegebied gelegen tussen R. Verbeecklaan, Weldadigheidsstraat en Lintsesteenweg werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om de bestemming om te vormen naar een zone voor sociale woningbouw, kaderend in het sociaal objectief dat de gemeente dient te halen en deels in parkgebied om de resterende open ruimte te vrijwaren van bebouwing. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad op 23 oktober 2017 voorlopig vastgesteld.

Met het oog op het behalen van het BSO (bindend sociaal objectief) wordt een recreatiegebied deels omgevormd tot woongebied voor sociale huisvesting en als parkgebied waar in de toekomst geen bouwwerken mogelijk zijn. De ligging van de sociale woningen nabij Dienstencentrum Ten Hove is doelbewust gekozen met het oog op ondersteuning van de bewoners, alsook de mogelijkheid om het nijpend tekort aan kinderopvang een plaats te geven in de zone voor sociale huisvesting.

Alle info in onderstaande documenten.