Gemeente Gemeente Hove

Pleintje Onderwijsstraat: aanpassing verkeerscirculatie, ontharding en vergroening: proefopstelling 24 juli-1 maart 2024

Aan het begin en einde van de schooluren ontstaat er telkens een chaotische situatie op het pleintje in de Onderwijsstraat. Nu is dat een grote vlakte in asfalt waar geparkeerd, gekeerd en gestationeerd wordt, terwijl voetgangers en fietsers de school trachten te bereiken. Op vraag van het oudercomité en de directie van de Rodenbachschool werd onderzocht wat er kan gebeuren om de veiligheid te verbeteren. Het oorspronkelijk idee om de straten volledig in een schoolstraatzone te leggen, stootte op praktische en wettelijke bezwaren. Het in- en uitrijden en parkeren op het pleintje en in de E. Van Hemeldonckstraat blijkt het grootste probleem te zijn, zeker voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Daarom werd een voorontwerp uitgewerkt om de circulatie te kanaliseren, het wildparkeren te verhinderen en het in- en uitrijden van de Onderwijsstraat te ontmoedigen, in de hoop dat ook het wildparkeren in de E. Van Hemeldonckstraat vermindert. Dit voorontwerp is een schetsmatige voorstelling van de intenties van ons lokaal bestuur dat, naast het oplossen van het chaotisch verkeerprobleem, ook de omgeving wil ontharden, vergroenen en een ontmoetingsplekje wil bieden voor de buurt.

Wij zullen vóór de definitieve goedkeuring van de herinrichting een proefopstelling houden om de ideeën te toetsen aan de realiteit. Natuurlijk is een proefopstelling een weinig esthetische ingreep en probeert die alleen het autoverkeer in goede banen te leiden. Wij rekenen op je begrip en hopen dat ze een idee van de geplande ingrepen geeft. De proefperiode is gepland van 24 juli tot 1 maart 2024. Nog vragen of suggesties? Mail ze naar mobiliteit@hove.be.

Het plan

Doel: door het weren en ontmoedigen van het autoverkeer kan de verkeersveiligheid verhoogd worden. De schets geeft de intentie weer van het gemeentebestuur om door middel van ingrepen, ontharding en geleiding of ontmoediging van het autoverkeer, de schoolomgeving veiliger te maken.

Het meest in het oog springend is de grote vlakte die onthard wordt, waardoor parkeren niet meer mogelijk blijft.

Tegelijk wordt de inrijrichting aan de Veldkantvoetweg haakser gemaakt, echter met voldoende breedte voor hulpdiensten en bijvoorbeeld de huisvuilophaling. Eigenlijk wordt het regime van het eenrichtingsverkeer in de Veldkantvoetweg en E. Van Hemeldonkstraat richting L. Dumortierstraat uitgebreid tot aan de as met de Onderwijsstraat. Hierdoor is keren met de wagen niet meer mogelijk. Voor de woningen worden twee parkeerplaatsen voorzien.

De Onderwijsstraat wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Geelhandlaan. De rijwegbreedte wordt wel versmald tot een breedte van 4.60 meter. Dit maakt dat wagens nog wel kunnen kruisen en dit tegen lage snelheid en fietsers voor de wagen blijven rijden. Door het versmallen van de rijweg kan het voetpad aan de linkerzijde verbreed worden, wat ook het parkeren onmogelijk maakt.

Het verbrede voetpad met bomen met overloopbare boomroosters maken dat de voetgangers meer ruimte krijgen. Door middel van een zebrapad (eventueel regenboogzebrapad) wordt dan overgestoken naar het bestaande voetpad van de Onderwijsstraat. Er wordt voorgesteld om eveneens over een beperkte lengte een voetpad uitstulping te voorzien. Dit geeft een betere doorstroming op het voetpad.

In de hele zone worden waar mogelijk bomen voorzien. Aan de toegang tot het nieuwe stukje Onderwijsstraat worden vier bomen aangeplant als poorteffect en visuele versmalling. Op het nieuwe groene pleintje worden nog enkele bomen voorzien, samen met (bloeiende) planten. In de Onderwijsstraat worden in of tegen de haag van het project OCMW bomen geplant die een groener en afkoelend effect zullen hebben.

Het pleintje wordt uitgevoerd in gazon, waarop enkele banken worden voorzien. De bedoeling is om een ontmoetingspunt te creëren aan begin en eindmomenten van de school, maar ook voor wandelaars of buurtbewoners.

Timing

In eerste fase wordt een proefopstelling geplaatst, ruim voor aanvang van het begin van het schooljaar. Deze proefopstelling loopt van 24 juli tot 1 maart 2024. Ondertussen wordt er overleg gepleegd met de nutsmaatschappijen die onderzoeken of zij voor de definitieve herinrichting nog werken willen uitvoeren. Na terugkoppeling en evaluatie wordt een definitief plan uitgewerkt.