Gemeente Gemeente Hove

Proefproject optimalisatie fietsostrade start op 1 december

Samen met ons lokaal bestuur bekeek de dienst Mobiliteit van de provincie de feedback en bekommernissen na het infomoment over het proefproject op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Hove. Vanaf 1 december tot mei 2022 loopt er een proefproject om het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruiker op het kruispunt van de Dennenlaan met de Beekhoekstraat te minimaliseren, de zichtbaarheid te verbeteren, en zo de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te vergroten.

Maatregelen kruispunt Donderbrug

Om aandacht te vragen voor de snelheid van alle verkeersdeelnemers op het kruispunt van de Beekhoekstraat met de Dennenlaan (aan de 'Donderbrug') wordt op het wegdek de boodschap 'Graag traag' aangebracht. De zebrapaden worden behouden zodat ook voetgangers met voorrang kunnen oversteken. Tijdens het proefproject wordt geen rode toplaag op het wegdek aangebracht. Daarnaast wordt de plantenbak die het dichts tegen de brug staat verwijderd om een betere zichtbaarheid te verkrijgen. De fietsers op de fietsostrade krijgen voorrang en we werken met een verkeersfilter voor gemotoriseerd verkeer onder de brug. Dit betekent dat er geen auto's meer onder de brug mogen rijden.

Het proefproject wordt aandachtig opgevolgd met tellingen, snelheidsmetingen en observaties ter plaatse; gegevens die vergeleken worden met de cijfers van voor de start van het project.

Meer info over het proefproject vind je terug op de website www.fietssnelwegen.be/F1 onder het project 'Optimalisatie fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen'.

Gepubliceerd op  di 23 nov 2021