Gemeente Gemeente Hove

Project Kievietslaan: stand van zaken

In samenwerking met wooncoop werkt het lokaal bestuur Hove aan een nieuwe invulling met betaalbare woningen voor de OCMW-site in de Kievietslaan. Wooncoop staat voor coöperatief wonen, een manier die de voordelen van huren en kopen combineert en zo wonen een stuk betaalbaarder maakt.

In augustus besliste het college van burgemeester en schepenen echter om geen omgevingsvergunning toe te kennen aan de huidige bouwplannen van wooncoop. Er werd hierbij rekening gehouden met de talrijke bezwaarschriften van de omwonenden en het voorlopig negatieve advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Ons lokaal bestuur blijft echter voltallig achter de samenwerking met wooncoop staan. Na overleg met wooncoop werken we samen verder aan een doorstart. We leggen dit najaar de voorwaarden voor de erfpachtovereenkomst vast. Hierbij nemen we een aantal voorwaarden, onder andere rond deelmobiliteit en duurzaamheid, op. Wooncoop werkt aan een nieuw bouwplan waarbij de bouwhoogte voor het hele project wordt verlaagd naar twee bouwlagen en het aantal wooneenheden daalt van 22 naar 20. Wooncoop zal een nieuwe aanvraag voor omgevingsvergunning indienen. We geloven dat we met deze aanpak het draagvlak voor deze vernieuwende woonvorm in de wijk vergroten en dit project rond betaalbaar wonen in Hove kunnen realiseren.