Gemeente Gemeente Hove

Protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3

Sinds 2005 vallen vele kleine overtredingen in België niet meer onder het Strafwetboek maar onder de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Dat betekent dat de gemeente zelf reglementen kan opstellen om overlast en kleine overtredingen te bestraffen met geldboetes tot maximum 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen.

Het gaat onder meer over het spuiten van graffiti, wildplakken, vechtpartijtjes zonder gewonden, nachtlawaai, vandalisme, het stelen van veldgewassen, het afsteken van vuurwerk en het niet reinigen van de straat.

Vroeger werden zulke overtredingen door de politierechtbank bestraft. De politierechtbank is nu de beroepsinstantie tegen een opgelegde gemeentelijke boete.

IGEAN milieu & veiligheid begeleidt ons lokaal bestuur hierbij en werd als sanctionerende ambtenaar aangesteld.

De wetteksten die het kader van de GAS bepalen kan je terugvinden op de site van de F.O.D. Binnenlandse zaken.

Hieronder kan je het protocolakkoord raadplegen.

OPGELET: Het is niet mogelijk om telefonisch bezwaar in te dienen. Dit kan enkel schriftelijk zoals omschreven in de brief die je ontvangt.