Gemeente Gemeente Hove

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Op 26 oktober 2023 nam de provincieraad van Antwerpen een besluit waarin ze het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), definitief heeft vastgesteld. Daarnaast besliste de provincieraad van Antwerpen ook om een aantal onderdelen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) aan te duiden als ‘niet langer geldig’.

De provincie Antwerpen ontving van de Vlaamse Regering geen voorbehoud op het Beleidsplan Ruimte en gaat dus over tot de publicatie en bekendmaking. De publicatie in het Belgisch staatsblad vindt plaats op dinsdag 30 januari 2024 en 14 dagen na de publicatie treedt het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in werking.