Gemeente Gemeente Hove

Provincie Antwerpen subsidieert voor 2,5 miljoen euro fietspaden

Het provinciebestuur keurde voor 2.438.770 euro subsidies goed voor de aanleg van bijna 14 kilometer fietspaden in de provincie Antwerpen. In 2019 investeerde de provincie Antwerpen ook 2.375.036 euro voor de aanleg van fietspaden. Onze gemeente ontving 111.665,68 euro voor de aanleg van het fietspad langs de Mortselsesteenweg.

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. De deputatie keurde dertien aanvragen goed, een investering van 2,4 miljoen euro. In 2021 voorziet de provincie Antwerpen 4 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dit bedrag stijgt jaarlijks, wat neerkomt op een investering van 27 miljoen euro op zes jaar tijd. Deze ondersteuning aan lokale besturen komt bovenop de investeringen die de provincie Antwerpen doet in de geselecteerde fietsostrades. Door zelf fietsostrades aan te leggen en gemeenten te ondersteunen wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur realiseren.

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tachtig, negentig of zelfs honderd procent Fietsfondssubsidie krijgen.

Gepubliceerd op  wo 18 mrt 2020