Gemeente Gemeente Hove

Recht op een van onze sociale toelagen? Vraag ze vóór 1 november aan!

De verschillende toelagen

- Septembertoelage voor cliënten van de sociale dienst en eenoudergezinnen: 0-6 jaar: 60 euro per jaar en per kind, 7-12 jaar: 75 euro, 13-18 jaar: 90 euro.

- Toelage voor ouderen: 65-80 jaar: 250 euro per jaar en per aanvrager, +81 jaar: 300 euro.

- Toelage aan personen met een handicap vanaf 22 jaar: 300 euro per jaar en per aanvrager.

- Toelage aan kinderen met een handicap tot en met 21 jaar: 600 euro per jaar en per kind.

- Diftar-toelage voor eenoudergezinnen, cliënten van de Sociale Dienst of met doktersattest: 50 euro per jaar.

- Mantelzorgtoelage: 250 euro per jaar aan de zorgbehoevende.

Voorwaarden

- Deze toelagen worden enkel uitgekeerd aan inwoners van Hove en kunnen slechts één keer per jaar worden aangevraagd. Op het ogenblik van de aanvraag moet de aanvrager in Hove wonen.

- Het is mogelijk om verschillende sociale toelagen op één aanvraagdocument aan te vragen. Het lokaal bestuur treedt proactief op. Dit wil zeggen dat bij een aanvraag automatisch een sociale toelage kan worden toegekend. Bijvoorbeeld: persoon duidt A aan, maar na controle weten we dat hij/zij ook recht heeft op B en C,… Een medewerker van het lokaal bestuur kent dan ambtshalve de bijkomende sociale toelage(n) toe.

- De toelagen kunnen enkel worden uitgekeerd indien de nodige bewijsstukken werden bezorgd.

- De voorwaarden moeten vervuld zijn op het moment van de aanvraag.

- Op gemotiveerd verzoek van de Sociale Dienst kan iedere sociale toelage door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ook worden toegekend aan Hovenaars die niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

- De aanvragen dienen te gebeuren voor 1 november van het werkjaar.

- De sociale toelagen zal toegekend worden indien de persoon gedurende het betreffende jaar de vereiste leeftijd zal bereiken.

De specifieke voorwaarden per toelage en het aanvraagformulier vind je hier. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar in het dienstencentrum, bij de Sociale Dienst (OCMW-huis) en de dienst Bevolking (gemeentehuis). Meer info: Sociale Dienst, tel. 03 460 10 80, e-mail: socialedienst@ocmwhove.be

Gepubliceerd op  vr 15 jan 2021