Gemeente Gemeente Hove

Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte

Hove werkt als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen aan een Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan of GRB. Dit is vaktaal voor een plan dat op langere termijn bepaalt hoe de gemeente zich verder ontwikkelt.

Wat willen we in de toekomst graag zien? Hoe gaan we om met de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, de nood aan meer betaalbare woningen, de biodiversiteitscrisis, duurzame mobiliteit, ruimte voor landbouw, het behoud van de open ruimte,…?

Voor het uitwerken van de conceptnota lieten we zoveel mogelijk de stem en de kennis van de Hovenaar spreken en maakten we prioriteit van de participatie van de Hovenaar. Daarom organiseerden we een uitgebreid communicatie- en participatietraject.