Gemeente Gemeente Hove

Samen houden we Frijthout proper

Sinds deze week staan er in Landschapspark Frijthout een aantal borden die de bezoekers moeten aanzetten tot het proper houden van het natuurgebied en er geen zwerfvuil achter te laten.

 

Deze actie is een initiatief van de Jeugdraad en de Milieuraad in samenwerking met Vision Fotokring Hove.

In het beheersplan van het landschapspark is één van de doelstellingen dat de biodiversiteit en de natuurwaarde in het gebied toeneemt. Er is al een sterke toename waargenomen van solitaire bijen, hommels en vlinders die samen met de bijen van de plaatselijke imkers zorgen voor een goed evenwicht wat betreft bestuiving en verdere natuurlijke ontwikkelingen. Ook de waarnemingen van vogels in het gebied geven aan dat er sterke vooruitgang werd geboekt. Zo werd de kieviet er al gespot en is aan het water van het bufferbekken de reiger een veel geziene gast. Het gebied is ondertussen ook een belangrijk foeragegebied geworden voor vleermuizen vanuit het fort van Mortsel.

Verschillende partners staan in voor het beheer van het Frijthout: de gemeente Hove, het Kempens Landschap, de Provincie Antwerpen, Natuurpunt en vrijwilligers. Sinds enkele weken zorgen (Manx Loaghtan) schapen voor een natuurlijke begrazing van de boomgaard, een mooie ecologische beheersmaatregel: begrazing met schapen zorgt voor minder bodemverdichting, dan maaien met landbouwmachines.

 Wandelaars en fietsers maken met respect voor elkaar en de natuur veelvuldig gebruik van de verschillende aangepaste wegen door het gebied. Er werden zitbanken geplaatst en omwille van het succes ervan zullen er in de toekomst nog enkele rustpunten worden toegevoegd. Het succes heeft ook negatieve gevolgen wat betreft het zwerfvuil in het gebied, terwijl er aan elke toegang en bij elke hondenloopzone vuilbakjes zijn voorzien. Vandaar deze campagne.

Landschapspark Frijhout is een ware verademing. Laten we samen zorg dragen voor het Landschapspark Frijthout, waar we samen met de Koude Beek kunnen herbronnen!

Gepubliceerd op  ma 24 jun 2019