Gemeente Gemeente Hove

Samen naar een veiligere buurt met een BIN

Wil je een bijdrage leveren tot een veiligere buurt? Dat kan met een BuurtInformatieNetwerk (BIN).

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt met als doel om het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, een goede samenwerking met de politie op het vlak van informatie-uitwisseling te hebben, de aangiftebereidheid te verhogen, de sociale samenhang aan te wakkeren en preventiemaatregelen aan te moedigen. De partners van het project zijn de burgers, een coördinator en de lokale politie.

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling. Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een voortdurende evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

Wil je meer informatie over hoe een BIN op te starten in jouw buurt of wijk? Binnen de politiezone HEKLA kan je voor dergelijke vragen terecht bij het wijkteam: PZ.HEKLA.Hove@police.belgium.eu of 03 444 00 12.

Op www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk vind je alle info over (het opstarten van) een BIN.

Gepubliceerd op  vr 14 jan 2022