Gemeente Gemeente Hove

Samentuinen

Op de gronden tussen de R. Verbeecklaan en de Weldadigheidsstraat die eigendom zijn van de Ideale Woning werd in samenwerking met Velt een Samentuin gerealiseerd.

Een aantal mensen ondertekenden het Samentuinreglement, volgden een online cursus georganiseerd door Velt en zijn aan de slag als ‘Samentuinder’. Er zijn tuinders met ervaring, maar ook tuinders die het allemaal willen leren, jong en iets minder jong. En dat is nu net ons doel: mensen die samenkomen, elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen.

Voor meer info kan je terecht in Dienstencentrum Ten Hove.