Gemeente Gemeente Hove

College van burgemeester en schepenen

Wil je de agenda en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de gemeenteraad, de OCMW-raad en de raadscommissie van na 2019 raadplegen? Dat kan via deze website: https://hove.meetingburger.net.

Op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer verneem je hoe je een klacht tegen een beslissing kan indienen.

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit, staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en stelt het personeel aan. Het schepencollege vergadert (in principe) elke maandagmorgen in het gemeentehuis. Deze vergadering is niet openbaar.

Samenstelling

 • Bart Van Couwenberghe

  burgemeester N-VA

  Bevoegdheden

  Natuur en Digitalisering (ICT-Smart City, Noord-Zuid en Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn, Leefmilieu, Duurzaamheid en Afvalbeleid), Veiligheid, Ambtenaar Burgerlijke Stand, AGB, Patrimonium: Markgraaf, kostershuisje, site gemeentehuis, uitvoeringsdienst, de oude werf, dienstencentrum, sociaal huis, pastorij

  Contactgegevens

  Adres
  p/a Geelhandlaan 1
  GSM
  0492 46 25 47
  E-mail
  bart.vancouwenberghe@hove.be
  Meer details
  Meer details
 • Wim Bollaert

  eerste schepen Fan van Hove

  Bevoegdheden

  Omgeving, Bestuurlijke Organisatie en Lokale Economie (Personeel, Intergemeentelijke Samenwerking, Financiën en Ruimtelijke Ordening, incl. Vergunningsbeleid)

  Contactgegevens

  Adres
  J.F. Gellyncklaan 41
  GSM
  0497 07 98 50
  E-mail
  wim.bollaert@hove.be
  Meer details
  Meer details
 • Gerda Lambrecht

  tweede schepen N-VA

  Bevoegdheden

  Onderwijs en Cultuur (inclusief Kinderopvang, Erfgoed, Bibliotheek en Toerisme)

  Patrimonium: Kunstacademie, sporthal, Rodenbachschool, BKO en jeugdlokalen

  Contactgegevens

  Adres
  Boechoutselei 54
  GSM
  0492 97 90 86
  E-mail
  gerda.lambrecht@hove.be
  Meer details
  Meer details
 • Koen Volckaerts

  derde schepen N-VA

  Bevoegdheden

  Infrastructuur en Mobiliteit (Openbare Werken)

  Contactgegevens

  Adres
  p/a Geelhandlaan 1
  E-mail
  koen.volckaerts@hove.be
  Meer details
  Meer details
 • Els Nelen-Pauwels

  vierde schepen Fan van Hove

  Bevoegdheden

  Samenleven (Sociaal Beleid, Jeugd, Senioren, Sociaal Woonbeleid, Sport, Communicatie en Participatie, voorzitter BCSD)

  Contactgegevens

  Adres
  Wouwstraat 106
  GSM
  0499 53 17 76
  E-mail
  els.nelen-pauwels@hove.be
  Meer details
  Meer details