Gemeente Gemeente Hove

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit, staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en stelt het personeel aan. Het Bestuursakkoord 2013-2018 en het Beleidsplan 2013-2018 vormen de basis voor deze bestuurscoalitie. Het schepencollege vergadert (in principe) elke maandagmorgen in het gemeentehuis. Deze vergadering is niet openbaar.

Samenstelling