Gemeente Gemeente Hove

Septembertoelage voor éénoudergezinnen

Wie heeft er recht op?

  • Er dient aan alle van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

    • Alleen instaan voor de opvoeding van 1 of meer inwonende kinderen tot en met 18 jaar en niet samenwonen met een persoon die geen bloedverwant of aanverwant is tot de derde graad (attest van gezinssamenstelling toevoegen).
    • En er is recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering (attest of klever mutualiteit toevoegen).

Bedrag?

0 t.e.m. 6 jaar: 60 euro per jaar en per kind.

7 t.e.m. 12 jaar: 75 euro per jaar en per kind.

13 t.e.m. 18 jaar: 90 euro per jaar en per kind.

Waar, hoe en wanneer aanvragen?

  • In het dienstencentrum, bij Sociale Dienst of bij de dienst Bevolking.
  • Met het bijgevoegde formulier (zie onder).
  • Jaarlijks voor 1 november.

Attesten, bewijzen?

Een bewijs dat je recht hebt op ‘verhoogde tegemoetkoming’ (klevertje mutualiteit).

Betaling?

Aan de rechthebbende.