Gemeente Gemeente Hove

Septembertoelage voor éénoudergezinnen en cliënten van de Sociale Dienst

Wie heeft er recht op?

  • Cliënten van de Sociale Dienst die aanvullende steun krijgen en kinderen hebben tot de leeftijd van 18 jaar.
  • Of éénoudergezinnen (= de persoon die alleen instaat voor de opvoeding van één of meer kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Deze persoon mag niet samenwonen met bloed- of aanverwanten tot de derde graad).
  • En men heeft recht op verhoogde tegemoetkoming.

Bedrag?

0-6 jaar: 60 euro per jaar.

7-12 jaar: 75 euro per jaar.

13-18 jaar: 90 euro per jaar.

Waar, hoe en wanneer aanvragen?

  • In het dienstencentrum, bij Sociale Dienst of bij de dienst Bevolking.
  • Met het bijgevoegde formulier (zie onder).
  • Jaarlijks voor 1 juni.

Attesten, bewijzen?

Een bewijs dat je recht hebt op ‘verhoogde tegemoetkoming’ (klevertje mutualiteit).

Betaling?

Aan de rechthebbende.