Gemeente Gemeente Hove

Signalisatieplan

Wanneer je een deel van het openbaar domein inneemt, is het in een aantal gevallen noodzakelijk om dat aan te geven door middel van signalisatie. De omgeving van werken moet ook steeds veilig zijn en blijven voor de andere gebruikers van het openbaar domein. Wanneer de weg volledig afgesloten wordt, is het in een aantal gevallen ook nodig om een omleiding te voorzien.

Wat is een signalisatieplan?

Bij een aanvraag voor een inname openbaar domein met verkeershinder zal je in de meeste gevallen ook een signalisatieplan moeten opmaken en die toevoegen aan je aanvraag.

Een signalisatieplan geeft een bovenaanzicht van de locatie van de werken. Alle voorziene verkeersborden, hekken, bakens, verlichting, veiligheidsnetten, doorgangen, etc... worden visueel aangeduid op het plan.

Je voegt je signalisatieplan toe als bijlage aan je aanvraag. Het is verplicht om de afstanden tussen de verschillende elementen toe te voegen zodat de politie kan inschatten of ze correct geplaatst zullen worden.

Wanneer moet ik in een omleiding voorzien?

Wanneer je inname de doorgang in de straat volledig onmogelijk maakt, is het vaak aangewezen om een omleiding te voorzien. Omdat dit sterk afhangt van de concrete locatie, wordt dit geval per geval bekeken.

In de volgende gevallen zal er zeker in een omleiding voorzien moet worden:

  • er wordt een gewestweg afgesloten
  • er wordt een belangrijke verkeersader afgesloten (bv. Kapelstraat, Lintsesteenweg,...)
  • er is impact op het openbaar vervoer

Welke signalisatie moet ik plaatsen? Moet ik een signalisatieplan maken?

De ernst van de hinder verschilt sterk van werk tot werk. Daarom verschillen ook de voorwaarden die wij stellen aan de signalisatie en veiligheidsmaatregelen. Lees aandachtig het schema (klik op de afbeelding) en maak je keuze uit de 7 types van werken.

Selecteer hieronder het juiste type voor meer uitleg.