Gemeente Gemeente Hove

Snelheid Groenstraat wordt verlaagd tot 30 km/uur – proefopstelling wegaanpassing

Door sommige autobestuurders wordt te hard door de Groenstraat gereden. Stad Mortsel en gemeente Hove bereikten daarom een akkoord om het verkeer in de Groenstraat veiliger te laten verlopen. Concreet zal de snelheid in de straat verlaagd worden tot maximum 30 km/uur.

Ook de inrichting van de weg wordt aangepast als proefopstelling om de lagere snelheid af te dwingen. Concreet wil dat zeggen dat met paaltjes wegversmallingen zullen worden aanbrengen op vier plaatsen in de straat. Aan de zuidkant zal dit gebeuren ter hoogte van huisnummers 53-55 en aan nummer 27, net voor het kruispunt met Hoverheide. De twee overige vernauwingen komen ter hoogte van de scheiding tussen nummers 14 en 16 aan de bebouwde zijde en tegenover nummer 11-12 aan de onbebouwde zijde. Bij het intekenen van de wegversmallingen werd zo maximaal mogelijk rekening gehouden met de bestaande parkeerplaatsen en de verkeersveiligheid. Ter hoogte van huisnummer 16 zal de parkeerstrook weliswaar iets ingekort worden, maar de vernauwing zorgt er ook voor dat er niet te dicht tegen de oprit kan geparkeerd worden. Ter hoogte van nummer 55 en nummer 27 verdwijnen er twee potentiële parkeerplaatsen, maar deze liggen op de rijbaan en niet in de parkeerstrook. Bovendien zorgt dit ervoor dat er niet te dicht bij het kruispunt met Hoverheide kan geparkeerd worden.

Aan de vernauwingen zullen auto’s die voor de vernauwing staan moeten wachten om tegenliggers door te laten. Om dit veilig te laten verlopen, wordt er in heel de straat een inhaalverbod ingevoerd.

De nodige borden en signalisatie, evenals de paaltjes die de vernauwingen afbakenen, zullen in de loop van de maand oktober geplaatst worden. Ook de beschildering op het wegdek zal overschilderd worden met het symbool 30km/uur.

Gepubliceerd op  vr 05 okt 2018