Gemeente Gemeente Hove

Sociaal tarief water, gas en elektriciteit

Het sociaal tarief stemt overeen met gunstige tarieven voor water, elektriciteit en/of aardgas.

Het is identiek in heel België, onafhankelijk van de energieleverancier.

De voorwaarden om het sociaal tarief te bekomen zijn onder andere: leefloon, inkomensgarantie voor ouderen of tegemoetkoming aan gehandicapten genieten. Een ziekte- of invaliditeitsuitkering genieten is niet voldoende.

Het sociaal tarief wordt meestal automatisch toegekend.

Indien je meent recht te hebben op het sociaal tarief, maar dit niet geniet, kan je best navraag doen bij je leverancier of via het OCMW.

Meer info op onderstaande websites.

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/sociale_energiemaatregelen/sociaal_tarief_elektriciteit_aardgas/#.WUpLVsvr0oI

https://www.vmm.be/waterloket/de-waterfactuur/ 

 

Voorwaarden