Gemeente Gemeente Hove

Sociale toelage diftar (ophaling restafval en gft+)

In 2016 werd de afvalophaling met weging ingevoerd voor de fracties restafval en gft+. Omdat een aantal mensen, buiten hun wil om, meer afval produceren dan gemiddeld en voor mensen die het om diverse redenen iets moeilijker hebben, wordt er voorzien in een sociale toelage van 25 EUR voor:

1) Gezinnen met kinderen jonger dan 2 jaar. Zij zullen een aanvraagformulier ontvangen in de jaren waarin het kind op 1 januari, nul of één jaar is. Mensen met kinderen onder de 2 jaar kunnen dus een aanvraag doen op het moment dat zij worden aangeschreven.

2) Inwoners met incontinentie.

3) Inwoners met een stoma.

4) Inwoners die thuisdialyse toepassen.

Hovenaars die onder categorie 2, 3 en/of 4 vallen, dienen hun aanvraag te staven met een doktersattest. 

5) Maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Bij het aanvraagformulier voegt de aanvrager een attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat hij/zij geniet van een verhoogde tegemoetkoming.

Het aanvraagformulier kan je onderaan downloaden of op eenvoudig verzoek verkrijgen bij de dienst Bevolking, het OCMW of het dienstencentrum of via e-mail (diftartoelage@hove.be).

Het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken dient ons vóór 30 november, van het jaar waarvoor men de aanvraag doet, te bereiken. De toelage wordt per persoon uitgekeerd (bijvoorbeeld twee keer 25 EUR als je twee kinderen jonger dan 2 jaar hebt) en is cumuleerbaar indien je tot meer dan één categorie behoort.

Indienen kan via e-mail (diftartoelage@hove.be), per post of per afgifte in het dienstencentrum, het OCMW-huis of het gemeentehuis (dienst Bevolking).