Gemeente Gemeente Hove

Sociale toelage diftar (ophaling restafval en gft+)

Wie heeft er recht op?

  • Men heeft kinderen tot en met 3 jaar en recht op verhoogde tegemoetkoming.
  • Of een persoon die lijdt aan incontinentie (doktersattest toevoegen).
  • Of een persoon met een stoma (doktersattest toevoegen).
  • Of een persoon die thuisdialyse toepast (doktersattest toevoegen).
  • Cliënten van de Sociale Dienst die aanvullende steun krijgen en kinderen hebben tot de leeftijd van 18 jaar.

Bedrag?

50 EUR per jaar.

Waar, hoe en wanneer aanvragen?

  • In het dienstencentrum, bij de Sociale Dienst en bij de dienst Bevolking.
  • Met het bijgevoegde formulier (zie onder).
  • Jaarlijks voor 1 juni.

Attesten, bewijzen?

  • Doktersattest voor incontinentie of stoma of thuisdialyse.
  • En een bewijs dat je recht hebt op ‘verhoogde tegemoetkoming’ (klevertje mutualiteit).

Betaling?

Aan de rechthebbende.