Gemeente Gemeente Hove

Stand van zaken werken Lintsesteenweg-J. Coveliersstraat

Door het wisselende weer in maart heeft de toplaag asfalt op de Lintsesteenweg op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn.

De straat moet nog even afgesloten┬áblijven voor doorgaand verkeer, aangezien er nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. Als eerste op de planning staat het realiseren van een compoundvoeg ter hoogte van de M. Vermeeschlaan. De compoundvoeg is een elastische voeg die wordt aangebracht ter hoogte van de scheiding asfalt-beton om de verschillende uitzettingen van beide materialen te kunnen opvangen. Deze werken zullen één werkdag in beslag nemen. De werkzaamheden staan ingepland voor de komende twee weken.

Daarnaast moeten nog rioolrenovaties worden uitgevoerd en belijning op het wegdek worden getrokken.

De resterende rioolrenovaties zitten momenteel in een administratieve fase waar nog enkele punten moeten af- en/of besproken worden. Van zodra deze zijn afgehandeld, worden die terug in uitvoering opgenomen. Indien hinder voor bewoners te verwachten is in verband met de privéafvoer worden zij verwittigd door de aannemer. In verband met bereikbaarheid is de hinder eerder beperkt. Tijdens de renovatiewerken zullen er vrachtwagens en bestelwagens aanwezig zijn op de rijbaan, maar zijn alle bewoners normaal bereikbaar.

Voor de belijning zal de straat gedurende één dag volledig worden afgesloten, aangezien er een middenlijn getrokken wordt. Verkeer is op dat moment niet mogelijk. Momenteel is de exacte dag niet gekend van de belijningswerken.

Zolang bovenvermelde werkzaamheden niet zijn afgerond, zal de straat enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.

Gepubliceerd op  do 19 apr 2018