Gemeente Gemeente Hove

Straatfeestenpakket

Wie een buurtfeest organiseert, kan gratis een straatfeestenpakket ontlenen.

Organisatoren van wijk- of straatfeesten kunnen bij het gemeentebestuur gratis een feestpakket aanvragen. Vraag het wel minstens drie weken voor de activiteit aan. In het pakket zitten tafels, stoelen en een barbecue.

VERHUUR LOKALEN EN MATERIALEN

Het lokaal bestuur verhuurt aan Hovese verenigingen en particulieren een aantal materialen.

SUBSIDIE BUURTFEESTEN

De gemeenteraad keurde in november 2015 het gemeentelijk reglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten in Hove goed. Het reglement heeft als doel om de samenhang van de lokale gemeenschap te versterken, te stimuleren en te ondersteunen en werd positief geadviseerd door de Cultuurraad. De toelage bedraagt maximum 125 EUR. Hier vind je meer info.

EVENEMENTENLOKET

Het evenementenloket helpt je een evenement in de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar of in de stad Mortsel aan te vragen of te melden. Met dit formulier doe je een aanvraag voor het organiseren van een activiteit of doe je er een melding van. Hier vind je meer info.