Gemeente Gemeente Hove

Streekvereniging Zuidrand zet erfgoed in de kijker

Met de erfgoedwandeling langs het bouwkundig erfgoed van de gemeente Lint stap je in de rijke geschiedenis van de streek.

Rijke variatie aan bouwkundig erfgoed in de Zuidrand

De Zuidrand met de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel bezitten een zeer waardevol en gevarieerd aanbod aan bouwkundig erfgoed. Niet alleen beschermde monumenten zoals de kastelen, forten en kerken maar ook niet beschermde gebouwen zoals prachtige burgerhuizen, oude hoeves en arbeidershuizen. Deze gebouwen bezitten een erfgoedwaarde die bepalend is voor de identiteit en beeldkwaliteit van de regio.

 

Op pad voor erfgoed

De streekvereniging Zuidrand, de zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel), de erfgoedraad van de gemeente Kontich en de Heemkundige kringen van de Zuidrand sloegen de handen in elkaar om de volledige inventarislijst van de Zuidrand te controleren en te actualiseren. Het uiteindelijke resultaat is een lijst van 382 historisch waardevolle inventarispanden die vóór 15 maart door streekvereniging Zuidrand werd verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed.

Streekvereniging Zuidrand zet zich zo in voor het behoud van het waardevol erfgoed van de regio en voor een goede samenwerking met de vele partners. Ze zal in de toekomst streven naar een geïntegreerd beleid ter bevordering van het erfgoed in de Zuidrand.

De voorlopige lijst van inventarispanden staat ter beschikking op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

 

Erfgoed Lint in de kijker

Om deze actie in de kijker te zetten en de partners te bedanken voor het werk dat zij verricht hebben, organiseerde Streekvereniging Zuidrand een mooie wandeling met gids ‘Wannes de Vleeschouwer’ van de Heemkundige kring Eugene Goyvaerts, langs het interessantste erfgoed van Lint.

Zo leidde de wandeling onder meer langs het Heilig Hart kapelletje, geschonken aan de gemeente door Pierre Tolkowsky, een Joods diamantair, wegens een christelijk symbool. De kapel werd in één geheel overgeplaatst van domein Hovese Hoekhof of kasteel Rodenburg naar de ingang van het oude kerkhof. Eveneens zijn er panden uit de interbellum periode te bewonderen, onder andere de woonhuizen “De Rozenknopjes “ en “Stille Rust “.

Ook het café Prins Albert , vroeger genaamd ‘De Roscam’ café, opengehouden door de oudste herbergierster van de provincie tot 2015, is een vaste waarde binnen het erfgoed van de Zuidrand.

 

Streekvereniging Zuidrand

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.

Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer- en behoud, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit.

Gepubliceerd op  vr 23 mrt 2018