Gemeente Gemeente Hove

Subsidie bestrijding eikenprocessierups

Meer info in onderstaand document.

Alle info over de (bestrijding van de) eikenprocessierups vind je op

https://www.natuurenbos.be/eikenprocessierups

Meld een nest of bekijk de eikenprocessierupsenkaart: https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=epr . Via de kaart kan je waarnemingen van nesten melden. De provincie Antwerpen gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en zo te kunnen ondersteunen bij de bestrijding. Let op, een nest melden op de kaart wil niet zeggen dat het lokaal bestuur Hove op de hoogte wordt gebracht. Contacteer de milieudienst daarom ook steeds wanneer er rupsen zitten op openbaar domein.