Gemeente Gemeente Hove

Subsidie groendaken

Een groendak zorgt voor een verbetering van de waterhuishouding van een gebied doordat het water niet gewoon via waterafvoer en waterlopen weg stroomt. Een groendak vangt het regenwater op en buffert het en kan zo bij hevige regenbuien, een piek in de waterafvoer vermijden. Zo helpen groene daken mee om wateroverlast te vermijden. Ook een regenwaterput helpt om pieken in regenwaterval te bufferen. Ook hiervoor kan je van de gemeente een subsidie krijgen.

Maar het aanleggen van een groendak is méér dan een alternatief voor het voorzien van een hemelwaterput. Groendaken hebben naast de waterbergende functie nog voordelen: ze vangen grote temperatuurschommelingen op het dak op, ze zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking, ze zuiveren de lucht van fijn stof, ze versterken de biodiversiteit en ze dragen bij tot de thermisch isolatie van het dak. Deze voordelen gelden zowel voor extensieve als voor intensieve groendaken. In het geval van extensieve vegetatie blijft in de winter de bijdrage tot de thermische isolatie van het dak beperkt. Groendaken met intensieve vegetatie vertonen omwille van hun grotere dikte wel een aanzienlijke thermische inertie en kunnen zodoende het energieverbruik van een gebouw reduceren.