Gemeente Gemeente Hove

Subsidie renovatieaudit

Je woning energiezuinig maken lijkt een hele opdracht. Met de renovatieaudit wil het gemeentebestuur van Hove je daarbij helpen. Tijdens een uitgebreid plaatsbezoek wordt de woning onder de loep genomen door een expert. Volgende elementen worden bekeken: energiezorg, isolatie, verwarming, ventilatie, watergebruik en hernieuwbare energie. Het resultaat van de audit is een duidelijk verslag op maat van uw woning.

Voor het uitvoeren van renovatieaudits in onze gemeente kan je rekenen op de expertise van de energiecoöperatie ZuidtrAnt. Zij zullen de audits uitvoeren tegen een vooraf vastgestelde kostprijs en volgens een uniform stramien. Zo moet je zelf niet meer op zoek naar een partner en kan je snel van start gaan.

Om deze audit extra aan te moedigen, kan je er een subsidie voor ontvangen. Zo kan je tot 50 procent van de kosten terugkrijgen.