Gemeente Gemeente Hove

Subsidie zwaluwnesten

Het gemeentebestuur van Hove keert een toelage uit voor het in stand houden van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen.