Gemeente Gemeente Hove

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Hove wil een zorgzame gemeente zijn en wil dit samen doen met haar inwoners. Daarom geeft het gemeentebestuur verenigingen, scholen, particulieren en vrijwilligers van NGO's en 4de pijler-organisaties die hieraan meewerken een financieel duwtje in de rug. Zet je vereniging zich in voor het Zuiden? Wil je (vereniging) een ontwikkelingsproject in het Zuiden opstarten of uitbouwen? Of sensibiliseert je vereniging de Hovenaar over de Noord-Zuidverhoudingen? Dan kan je (vereniging) een subsidie krijgen.

Hove wil personen en verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking een financieel duwtje in de rug geven. Het kan gaan om de volgende projecten:

  • Het project versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Hove.
  • Het project werkt mee aan capaciteitsopbouw in het Zuiden en houdt rekening met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Het project heeft oog voor de aspecten van Noord-Zuidproblematiek zoals eerlijke handel, duurzame ontwikkeling, klimaatproblematiek, …

Enkele voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie:

  • Je vereniging sensibiliseert haar leden over ontwikkelingssamenwerking door het organiseren van een debat, een info-avond, een quiz, …
  • Je werkt als vrijwilliger voor een organisatie aan een project in het Zuiden dat bijdraagt tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Als je twijfelt of je project in aanmerking komt voor een subsidie kan je contact opnemen met de dienst ontwikkelingssamenwerking.