Gemeente Gemeente Hove

Terinzagelegging ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (zie bijlage).

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER loopt van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021.

De volledig verklaarde kennisgeving kan in deze periode via de volgende kanalen worden geraadpleegd:
> via de website van het Team Mer 
> via de website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij)
> via de gemeentelijke website (zie bijlage) + bij de gemeentelijke milieudienst (na afspraak)

Je kan tot en met 29 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis bij de milieudienst.