Gemeente Gemeente Hove

Participatietrajecten

Om rekening te kunnen houden met de mening van de inwoners kan het lokaal bestuur bij grotere projecten participatietrajecten uitwerken. Het bestuur houdt daarbij rekening met de aard van het project, het mogelijke resultaat en de impact ervan op de buurt en de hele gemeente.

Dit participatietraject bestaat uit drie stappen: eerst informeren, dan inspraak en nadien wordt er pas beslist. Tijdens zulke bewonersvergadering worden de inwoners geïnformeerd en gehoord.