Gemeente Gemeente Hove

Sportsubsidies

Elke vereniging die een subsidie wenst, moet de aanvraagformulieren vóór 1 maart ingevuld en ondertekend bezorgen bij de dienst Vrije Tijd. Tijdig indienen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een subsidie. Vergeet de gevraagde bewijsstukken niet toe te voegen. Het dagelijks bestuur van de sportraad beoordeelt alle aanvragen volgens dit reglement en stelt vóór 1 april de punten vast. Elke aanvrager wordt in kennis gesteld van zijn puntentotaal en kan dan nog tot 1 mei schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen bij de dienst Vrije Tijd. Begin mei stelt het dagelijks bestuur van de sportraad, na onderzoek van de bezwaarschriften, de definitieve punten en de corresponderende bedragen op en maakt ze als advies voor subsidieverdeling over aan het gemeentebestuur.