Gemeente Gemeente Hove

Sociale toelagen

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 27 januari 2020 werden de bestaande sociale toelagen opgeheven en werden de nieuwe sociale toelagen goedgekeurd. Op 19 oktober 2020 werden de vernieuwde sociale toelagen geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie werden de algemene voorwaarden en de toekenningsvoorwaarden aangepast. De soorten sociale toelagen en de bedragen blijven ongewijzigd. Tijdens de gemeenteraad en OCMW-raad van 15 december werden deze aanpassingen goedgekeurd. Het reglement gaat in op 1 januari 2021.