Gemeente Gemeente Hove

Toelagen en subsidies cultuur

Elke vereniging die een subsidie wenst, moet de aanvraagformulieren vóór 1 maart 2023 ingevuld en ondertekend bezorgen aan de dienst Vrije Tijd. Tijdig indienen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een subsidie. Vergeet de gevraagde bewijsstukken niet toe te voegen. Het dagelijks bestuur van de Cultuurraad beoordeelt alle aanvragen volgens dit reglement en stelt vóór 1 april de punten vast. Elke aanvrager wordt in kennis gesteld van zijn puntentotaal en kan dan nog tot 1 mei schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen bij de dienst Vrije Tijd. Begin mei stelt het dagelijks bestuur van de Cultuurraad, na onderzoek van de bezwaarschriften, de definitieve punten en de corresponderende bedragen op en maakt ze als advies voor subsidieverdeling over aan het gemeentebestuur. Meer info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01.