Gemeente Gemeente Hove

Tussenkomst in de kosten van bewoners van een woonzorgcentrum

Wanneer de inkomsten van een bewoner van een rusthuis niet volstaan om de kosten van een woon- en zorgcentrum (of rusthuis) te betalen, kan die zich richten tot het OCMW om het tekort bij te passen. Conform de wet wordt in dit geval onderzocht of kinderen of de partner een maandelijkse onderhoudsplicht dienen te betalen. Deze onderhoudsplicht is gebaseerd op een uniforme schaal die voor ieder OCMW geldt.