Gemeente Gemeente Hove

Tussenkomst in het leefgeld

Leefgeld is het bedrag dat iemand nodig heeft voor noodzakelijke uitgaven. Hiermee wordt bedoeld het bedrag dat men nodig heeft om dagelijks rond te komen.

Leefgeld is niet hetzelfde als leefloon. Leefloon isĀ een uitkering waarop men recht heeft wanneer men aan de voorwaarden voldoet.

Het OCMW van Hove wil op basis van een eigen reglement voldoende leefgeld garanderen aan iedere inwoner van Hove. In dit reglement wordt rekening gehouden met inkomsten, uitgaven en een minimaal leefgeld waarover men geacht wordt te kunnen beschikken om te kunnen leven. Op deze manier wil het OCMW zijn meest essentiële opdracht, zijnde aan iedereen een menswaardig bestaan garanderen, waarmaken.

Voorwaarden

Er gebeurt een grondig en uitgebreid sociaal/financieel onderzoek waarbij alle inkomsten worden meegeteld, alsook een groot aantal relevante uitgaven. Het betreft normale en te verantwoorden uitgaven.