Gemeente Gemeente Hove

Tweede ondergrondse restafvalcontainer operationeel

Ook tijdens de zomermaanden gebeurt de ophaling van het huisvuil (grijze container) tweewekelijks. Wie te veel restafval heeft, kan daarmee terecht in twee (en later mogelijk drie) ondergrondse containers.

Als inwoner van Hove kon je al gebruikmaken van de ondergrondse huisvuilcontainer op de parking van Hove Sport aan de Lintsesteenweg. IGEAN plaatste ook een ondergrondse huisvuilcontainer op het pleintje aan de Dennenlaan. Op die manier kan je sneller je extra huisvuil deponeren, zonder te moeten wachten op de vaste ophaaldag. Je kan met je elektronische identiteitskaart ‘aanmelden’ en huisvuil weggooien.

Cijfers

Ons lokaal bestuur behoudt dus ook in de zomermaanden een tweewekelijkse ophaling van het afval. Bij de wekelijkse ophaling in de zomer van 2022 haalden we evenveel afval op als in andere maanden, maar verspreid over meer afhaalrondes. Het is dus minder efficiënt qua ophaling en er komt zo meer verkeer door ons dorp. 

De totale hoeveelheid restafval, ingezameld via de huis-aan-huisophaling, bedroeg in 2022 571 ton, wat een daling is van bijna 14% ten opzichte van 2021. De vermindering van het aantal ophaaldagen in de zomer betekent dat op jaarbasis negen vrachtwagens minder rondrijden en dus een sterke verlaging van zowel de CO2-uitstoot als de ophaalkosten. Bovendien beschikken inwoners met extra huisvuil over twee mogelijkheden om extra afval aan te bieden: (1) bij een volgende ophaling extra zakken aanbieden, mits voorafgaande melding via de infolijn (0800 146 46), en (2) dit huisvuil naar één van de ondergrondse containers brengen.

2022 Hoeveelheid huisvuil (ton) Aantal ophaalrondes gemiddeld gewicht per ophaalronde
januari 51,2 2 25,6
februari 44,1 2 22,0
maart 45,9 2 23,0
april 43,6 2 21,8
mei 61,4 3 20,5
juni 43,8 4 11,0
juli 44,2 4 11,0
augustus 55,0 5 11,0
september 44,5 4 11,1
oktober 54,6 3 18,2
november 44,3 2 22,2
december 38,6 2 19,3

Enquête derde container

Ons lokaal bestuur onderzoekt de mogelijkheid om een derde ondergrondse huisvuilcontainer te plaatsen. We peilden hierover naar de mening van onze inwoners via een oproep in ons infoblad en op Facebook om deel te nemen aan een enquête op Hoplr en de gemeentelijke website. De resultaten van de enquête worden midden juni verwerkt en op www.hove.be geplaatst.

Spelregels ondergrondse afvalcontainers

- Je kan enkel restafval weggooien in de container. Ander afval (pmd, gft, papier of glas) is niet toegelaten.

- Huisvuil mag enkel in de container gegooid worden. Huisvuil of ander afval langs of in de buurt van de container plaatsen mag niet!

- Je kan elke dag afval inwerpen tussen 7 uur ’s morgens en 21 uur ’s avonds. Om de buren de nodige nachtrust te bieden, mag je buiten deze uren geen afval aanbrengen.

- Je brengt het huisvuil mee in zakjes naar keuze, van maximaal 60 liter.

- Breng je elektronische identiteitskaart in de kaartlezer in. Zo controleert de software in de container of het saldo nog voldoende is om afval in te werpen.

- Per inworp van één of meer zakjes (van in totaal maximaal 60 liter) wordt een vast bedrag van 2 euro afgetrokken van jouw voorschot.

- Heb je jouw zakje of meerdere zakjes ingeworpen, sluit dan het luik opnieuw. IGEAN zorgt voor de rest!

- Geeft de container toch een foutmelding? Verwittig dan IGEAN via de gratis infolijn 0800 146 46.

Gepubliceerd op  ma 31 jul 2023